📢 สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวน


คณะกรรมการจัดทำรายวิชาตามแนวทาง MOOC
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรม
"เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint"

🗓️ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
🕑 เวลา 9.00 - 12.00 น.

อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
---
📍 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่
http://training.bsru.ac.th/

👉 ตั้งแต่วันนี้ - 2 กรกฎาคม 2563
-----
📲 สำหรับการอบรมผ่าน Smart Phone / Tablet
1. ถ้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน Teams ให้ทำการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อย
2.คลิกลิงค์ https://bit.ly/2Yx3hfH เพื่อเข้าร่วมอบรม
3.กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบด้วย Account O365 ของมหาวิทยาลัย ให้เข้าอบรมในฐานะผู้เยี่ยมชม
โดยใส่ชื่อ สกุลจริงในการเข้าร่วมอบรม
-----
💻 สำหรับการอบรมผ่านคอมพิวเตอร์
1.คัดลอกลิงค์ https://bit.ly/2Yx3hfH วางบนเว็บบราวเซอร์ (IE/Chome)
2.คลิก Open Microsoft Teams
3.คลิก Join on web instead
4.คลิกปุ่ม Join now
5.กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบด้วย Account O365 ของมหาวิทยาลัย ให้เข้าอบรมในฐานะผู้เยี่ยมชม
โดยใส่ชื่อ สกุลจริงในการเข้าร่วมอบรม
---
สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมอบรมกับทางสำนักคอมพิวเตอร์ในโครงการก่อนหน้านี้
สามารถเข้าใช้งาน Microsoft Teams : Online Tranining BSRU โดยคลิกเข้าห้องอบรมตามหัวข้อการอบรมนี้
---
หากผู้เข้าอบรมต้องการปฏิบัติพร้อมวิทยากรบรรยาย ขอให้เตรียมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับฝึกปฏิบัติ
---

ทุกหลักสูตรที่เปิดอบรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://training.bsru.ac.th เพื่อรับ ประกาศนียบัตร
หากผู้เข้าอบรมไม่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
ทางสำนักคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบประกาศนียบัตรการอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ