ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

ลำดับ หัวเรื่อง  
1 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 มกราคม 2563 รอบที่ 1
วันที่ 15 ม.ค. 2564, 10:00 - 12:00
ตรวจสอบรายชื่อ
2 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 มกราคม 2563 รอบที่ 2
วันที่ 15 ม.ค. 2564, 14:00 - 16:00
ตรวจสอบรายชื่อ
3 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 14 มกราคม 2563 รอบที่ 1
วันที่ 14 ม.ค. 2564, 10:00 - 12:00
ตรวจสอบรายชื่อ
4 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 14 มกราคม 2563 รอบที่ 2
วันที่ 14 ม.ค. 2564, 14:00 - 16:00
ตรวจสอบรายชื่อ
5 การใช้งาน Microsoft Form สำหรับการสร้างแบบทดสอบ
วันที่ 12 ม.ค. 2564, 09:00 - 12:00
ตรวจสอบรายชื่อ
6 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน
วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:00 - 16:00
ตรวจสอบรายชื่อ