หน้าแรก |  สมัครอบรม | ตรวจสอบรายชื่อ | ตารางอบรม | รายละเอียดโครงการ   ติดต่อ-สอบถาม  
ตารางการอบรม
* คลิกที่รุ่น/สถานที่ เพื่อดูรายชื่อผู้สมัคร
ที่ รุ่น / สถานที่ ที่นั่งคงเหลือ โอนเงินแล้ว รอการโอนเงิน
1 รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
289 11 71
2 รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ,20-21,27-28 พฤษภาคม 2560
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
300 0 0
3 รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 ,17-18,24-25 มิถุนายน 2560
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
300 0 0
4 รุ่นที่ 2 วันที่ 11-13 กันยายน 2558
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ (เลื่อนไปสบทบกับรุ่น 4-10)
300 0 17
5 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-27 กันยายน 2558
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ (เลื่อนไปสบทบกับรุ่น 4-10)
300 0 19
6 รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 ,22-23,29-30 กรกฎาคม 2560
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
300 0 0
7 รุ่นที่ 4 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2558
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ
298 2 75
8 รุ่นที่ 5 วันที่ 23-25 ตุลาคม 2558
ณ โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยม หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
294 6 81
9 รุ่นที่ 6 วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ (เลื่อนไปสบทบกับรุ่นอื่น)
297 3 36
10 รุ่นที่ 7 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ
300 0 101
11 รุ่นที่ 8 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ (เลื่อนไปสบทบกับรุ่นอื่น)
300 0 28
12 รุ่นที่ 9 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมบีพี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
300 0 123
13 รุ่นที่ 10 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
300 0 165
รวม   22 716