โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเพื่อการมีสุขภาพแบบองค์รวมและการเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร

กิจกรรม Holistic Health Care การดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อความสุขและความสำเร็จ

วันที่อบรม วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 8.30 -16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  • หมายเหตุ : อบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 6

Scroll to Top