กิจกรรมเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ

กิจกรรมเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 08.30 -16.30 น.

ออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ZOOM
Meeting ID: 947 9528 2724
Passcode: 086150

Scroll to Top