กิจกรรม : สมาธิเพื่อความสุขในการทำงาน

กิจกรรม : สมาธิเพื่อความสุขในการทำงาน
ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการและระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี

วันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐-๑๙.๓๐ น.
ณ ไดมอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

**สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนลำดับที่ 1-50 ท่านแรก ลำดับที่ 51 เป็นต้นไปสำรองไว้ก่อน

Scroll to Top