ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม


Notice: Undefined index: sess_username_train_permit in /home/train/domains/training.bsru.ac.th/public_html/listnew.php on line 50
ลำดับ หัวเรื่อง  
1 หลักสูตร "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง"
วันที่ 31 ส.ค. 2565, 09:00 - 17:00
ตรวจสอบรายชื่อ