หัวข้ออบรมที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ หัวเรื่อง  
1 หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่1)
วันที่ 18 ก.ค. 2565, 08:30 - 12:00
สมัคร
2 หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่2)
วันที่ 18 ก.ค. 2565, 13:00 - 16:00
สมัคร
3 หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่3)
วันที่ 19 ก.ค. 2565, 08:30 - 12:00
สมัคร
4 หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่4)
วันที่ 19 ก.ค. 2565, 13:00 - 16:00
สมัคร