หัวข้ออบรมที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ หัวเรื่อง  
1 หลักสูตร "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง"
วันที่ 31 ส.ค. 2565, 09:00 - 17:00
สมัคร